• uppdaterat basprogram enligt Socialstyrelsens riktlinjer för det förebyggande elevhälsoarbetet
  • administrativt stöd i form av kvalitetssäkrade dokument och blanketter som underlättar det löpande arbetet för elevhälsan, varav stora delar material även finns på engelska
  • kompetensutveckling för elevhälsans medicinska personal med lokalisation i Stockholm och Göteborg

Utöver ovanstående bistår vi med rådgivning av PR Vårds medicinska och juridiska nätverk samt vägledning i patientsäkerhetsfrågor, avvikelsehantering och Lex Maria anmälningar.

Vårdgivaransvar

Vi kan även överta vårdgivaransvaret vilket avlastar skolan och rektorn får möjlighet att fokusera på den pedagogiska verksamheten. Vårdgivaransvaret inkluderar bl.a.

  • verksamhetschefsansvar enligt skol-, hälso- och sjukvårdslagstiftning
  • ledningssystem
  • ansvar för årlig patientsäkerhetsberättelse
  • journalhantering och arkivering
  • medicinsk rådgivning med ansvar för bland annat läkemedelsordination samt Lex Maria ärenden.

Kontakta oss gärna på 08-409 010 40 så berättar vi mer om lösningar för just er skola!