PR Vård Elevhälsa erbjuder bemanningslösningar för grundskolor och gymnasieskolor över hela landet. Vi erbjuder också möjlighet att överta vårdgivaransvaret vilket avlastar skolan och skapar möjlighet för rektorn att fokusera på den pedagogiska verksamheten. PR Vård arbetar utifrån lokala behov och ser till att elevhälsopersonalen får goda förutsättningar att göra ett bra arbete.

Ansvara, stödja och avlasta 

Elevhälsoverksamheten styrs av såväl skollagen som hälso- och sjukvårdslagstiftningen och PR Vård kan tack vare vår kunskap och erfarenhet ansvara, stödja och avlasta rektorer i allt som rör elevhälsoarbetet, inte minst det lagstadgade vårdgivaransvaret.

Kvalitetskoncept för elevhälsa

PR Vård startade elevhälsoverksamheten 2005 och kan idag erbjuda ett kvalitetskoncept för elevhälsa som även inkluderar kompetensutveckling av medarbetare, ett omfattande intranät, de dokument som styr elevhälsan samt metodbok och bevakning av nya lagar och riktlinjer. Våra medarbetare får stöd och handledning av våra regionchefer samt tillgång till viktiga nätverk och branschföreningar. Vi arbetar även med krishantering om behov skulle uppstå.

Kvalitetsstöd för elevhälsopersonal

Utöver bemanning av elevhälsopersonal och vårdgivaransvar erbjuder PR Vård tjänsten Kvalitetsstöd som är IT-baserat och omfattar en kvalitetssäkring av skolans medicinska elevhälsa samt underlättar i er personals dagliga arbete. PR Vårds Kvalitetsstöd inkluderar bland annat kvalitetssäkrade rutiner, information när nya lagar och riktlinjer införs, regelbundna erbjudanden om kompetensutveckling samt rådgivning och stöd till skolsköterskor

Vi blir aldrig bättre än våra medarbetare

PR Vårds medarbetare är vår absolut viktigaste resurs. Det är viktigt för oss att alla trivs och får det de behöver i sin karriärutveckling. För att tillgodose våra medarbetares önskemål erbjuder PR Vård kontinuerligt olika former av kompetensutveckling och personalträffar. Vi erbjuder en marknadsmässig lön och har kollektivavtal med Almega. Se våra lediga tjänster här.

Välkommen att kontakta oss på 08-409 010 40 så berättar vi mer.